מורשת, ד.נ. משגב 2018600
טל: 04-9998978, פקס: 04-9999055, דוא"ל: moreshett@bezeqint.net